Search This Blog

Tuesday, November 30, 2010

Saratan - Ernest Abdyjaparov


Direction, Screenplay:
Ernest Abdyjaparov
Cinematography:
Jorzsh Hamitski, Talant
Akyubekov Jorzsh Hamitski, Talant
Editing:
Saida Sykykova
Sound:
Bakyt Niazaliev

No comments:

Post a Comment